Η ψυχοθεραπεία μέσω Skype είναι παρόμοια με την ατομική ψυχοθεραπεία, περιορίζεται όμως μόνο σε τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν από απόσταση. Σημαντικός περιορισμός του συγκεκριμένου μέσου ψυχοθεραπείας είναι η δυσκολία εφαρμογής της σε επίπεδο ζευγαριών ή οικογενειών.

Για τους πιο πάνω λόγους η ψυχοθεραπεία μέσω Skype δεν συνιστάται. Όσοι επιλέξουν να ακολουθήσουν το μέσο αυτό θα πρέπει να έχουν σοβαρό λόγο (π.χ. κατοίκους εξωτερικού, φοιτητές, ασθενείς στο εξωτερικό).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.

 

 

Ψυχοθεραπεία μέσω Skype