Η ψυχοθεραπεία μέσω Skype είναι παρόμοια με την ατομική ψυχοθεραπεία, περιορίζεται όμως μόνο σε τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν από απόσταση. Σημαντικός περιορισμός του συγκεκριμένου μέσου ψυχοθεραπείας είναι η δυσκολία εφαρμογής της σε επίπεδο ζευγαριών ή οικογενειών.

Για τους πιο πάνω λόγους η ψυχοθεραπεία μέσω Skype δεν συνιστάται. Όσοι επιλέξουν να ακολουθήσουν το μέσο αυτό θα πρέπει να έχουν σοβαρό λόγο (π.χ. κατοίκους εξωτερικού, φοιτητές, ασθενείς στο εξωτερικό).

 

 

Ψυχοθεραπεία μέσω Skype