Ψυχοθεραπεία ονομάζουμε την αλληλεπίδραση ενός εκπαιδευμένου ατόμου με κάποιο άτομο ή ζευγάρι που ζητά λύση σε κάτι που τον προβληματίζει. Ο ψυχοθεραπευτής βοηθά τον πελάτη του να καταλάβει τα μοτίβα σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφοράς του, όπως επίσης και τους ρόλους που επιλέγει. Έτσι θα μπορέσει να βρει εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα του.

Υπάρχουν πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και η κάθε μια φέρει διαφορετικές τεχνικές. Ο Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής είναι το άτομο που εκπαιδεύτηκε σε τρεις ή περισσότερες προσεγγίσεις και σε τουλάχιστο ένα μοντέλο σύνθεσης τους.

Ο Σωκράτης Παναγή προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που νιώθουν πως το χρειάζονται. Ασχολείται με ποικίλα θέματα όπως βοήθεια στη:

  • Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων (όπως θυμού, φόβου, αμηχανίας, άγχους, θλίψης, μοναξιάς, ντροπής και άλλα)
  • Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών (όπως υπερφαγία, καταναγκαστικό πλύσιμο, τζόγος, καταναγκαστική μέτρηση αριθμών και άλλα)
  • Διαχείριση ανεπιθύμητων σκέψεων και εικόνων (όπως οι τραυματικές ή οι φοβικές εικόνες)
  • Λήψη σημαντικών αποφάσεων
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (προσέγγισης του αντιθέτου φύλου, χειρισμός σχέσης, χειρισμός θυμωμένων ατόμων, χειρισμός του αφεντικού στη δουλειά κτλ)
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Επούλωση ψυχικών τραυμάτων

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται με εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια σε περιβάλλον κατάλληλο για να μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα, δια ζώσης ή και μέσω διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.