Όπως οι άνθρωποι ως μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα, το ίδιο και οι οργανισμοί. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί είναι συνήθως τα εξής:

 • Υποπαραγωγικότητα
 • Ανεπαρκής διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Προβλήματα στην επικοινωνία οργανισμού και των πελατών του
 • Ψηλή συχνότητα απουσιών προσωπικού
 • Συχνές εκροές προσωπικού
 • Ανεπαρκής ενσωμάτωση νέου προσωπικού
 • Συχνές συγκρούσεις/διαφωνίες/εκφοβισμός μεταξύ του προσωπικού

H παρέμβαση ειδικού ψυχολόγου σε ένα οργανισμό μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Παροχή εμπιστευτικής συμβουλευτικής στο προσωπικό
 • Παροχή εμπιστευτικής συμβουλευτικής στη διοίκηση
 • Ενημέρωση της διοίκηση για θέματα που παρουσιάζονται συχνά στη συμβουλευτική του προσωπικού (κρατώντας εμπιστευτική την ταυτότητα του εργαζομένου), και εισηγήσεις για την επίλυση τους
 • Εισήγηση βελτιώσεων των πολιτικών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Παροχή εκπαίδευσης σε διοικητικά στελέχη, στο προσωπικό πρώτης γραμμής, σε υπεύθυνους διαχείρισης παραπόνων και άλλους εργαζόμενους
 • Παροχή προσεγμένων δραστηριοτήτων ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος και της καλής συνεργασίας

 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε στην πιο κάτω εικόνα / σύνδεσμο:

Intoku