Κάθε σωστός επαγγελματίας πρέπει να έχει ξεκάθαρες και προκαθορισμένες ηθικές αρχές, ούτως ώστε να εξασκεί το επάγγελμα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι ηθικές αρχές που κάθε ψυχοθεραπευτής θα έπρεπε να έχει είναι οι πιο κάτω.

Εμπιστοσύνη

Δράση ανάλογη της εμπιστοσύνης που ο πελάτης δίνει στον ψυχοθεραπευτή. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ο πελάτης αποκάλυψε στον ψυχοθεραπευτή.

Αυτονομία

Ο σεβασμός στο δικαίωμα του πελάτη να αυτοκυβερνείται. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα του πελάτη να ακολουθήσει όποια κατεύθυνση επιλέξει βάσει των σωστών πληροφοριών. Οι όποιες χειριστικές συμπεριφορές από τον ψυχοθεραπευτή είναι ασύμβατες με την αρχή της αυτονομίας.

Ωφέλεια

Η δράση από τον ψυχοθεραπευτή υπέρ του βέλτιστου συμφέροντος του πελάτη. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την στήριξη του ψυχοθεραπευτή από άλλους ειδικούς για να πράξει καλύτερα τη δουλειά του, χωρίς όμως να παραβιάσει την εμπιστευτικότητα.

Αποφυγή πρόκλησης βλάβης

Η δράση του ψυχοθεραπευτή κατά της εκμετάλλευσης ή βλάβης του πελάτη σε οικονομικό, σεξουαλικό, συναισθηματικό, σωματικό ή όποιο άλλο επίπεδο. Η συγκεκριμένη αρχή είναι η μόνη που μπορεί να αναγκάσει τον ψυχοθεραπευτή να αποκαλύψει πληροφορίες στις αρχές εάν πιστεύει πως ο πελάτης βρίσκεται σε κίνδυνο ή θέτει σε κίνδυνο ένα συνάνθρωπο του.

Δικαιοσύνη

Η αντιμετώπιση του πελάτη ως ίσο με τον ψυχοθεραπευτή και ως ίσο σε σχέση με άλλους. Η χρήση του νομοθετικού πλαισίου για την πλήρη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο του πελάτη, όσο και του ψυχοθεραπευτή ή τρίτων ατόμων.

Αυτοσεβασμός

Η δράση του ψυχοθεραπευτή υπέρ της προσωπικής του ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση του και εποπτεία, όπως και την αποφυγή της δικής του εκμετάλλευσης σε χρονικά, οικονομικά ή άλλα όρια.